Zespół projektowy

Adam Gorczyca – (1973), architekt, dyplom w Gliwicach (1997), doktorat w Warszawie (2003), uprawnienia zawodowe (2007).

Łączy zainteresowania tematyką CAAD z praktyką architektoniczną. Od roku 1997 do chwili obecnej pracuje jako architekt, podejmując współpracę z biurami w Katowicach, Gliwicach, Warszawie oraz w Niemczech i Hiszpanii.

W latach 1998-2002 pracował jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem. W marcu 2003 obronił dysertację doktorską pt. „Interakcja technik komputerowych nowej generacji z metodami projektowania” (promotor: prof. Stefan Wrona; recenzenci: prof. Ewa Kuryłowicz oraz prof. Adam Szymski).

Oprócz pracy projektowej pisze na tematy związane z projektowaniem architektonicznym wspomaganym komputerowo.

Publikuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestnik konferencji międzynarodowych (eCAADe, EAEA, AVOCAAD, IIAS) oraz krajowych (m.in. Metamorfozy Architektury, Nowoczesność w architekturze).

Magdalena Podgórska (1981) – magister inżynier architekt
Dyplom w pracowni projektowania w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (2001), zawód: technik wystawiennik.
Dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej (2007).
Praktyka zawodowa od 2002 roku w biurach architektonicznych w Warszawie.

Wybrane osiągnięcia i nagrody: 
– I nagroda w konkursie architektonicznym organizowanym przez Zakład Konserwacji i Modernizacji oraz Burmistrza gminy Zakroczym na zagospodarowanie Rynku w Zakroczymiu (2005)
– I nagroda w konkursie organizowanym przez miłośników twierdzy Boyen w Giżycku (2004)

Zainteresowania problematyką wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej.